Produkty, które kupiliśmy za zebrane przez nas środki, bezpiecznie trafiły do Lwowa, skąd do dziś koleją do Odessy. Jest wielka potrzeba.

Dziękujemy za nieustające wsparcie.

O zdrowie i życie Ukraińców autorstwa OTAKOYI